SWISS TECH – posadzka żywiczna RAL 7012 LOW VOC

Cena brutto:

397,97 

Czas wysyłki 2 dni robocze – GRATIS
Dostępność: TAK
Waga produktu: 3.80 kg

17 w magazynie

Kategoria:

Opis

SWISS TECH posadzka żywiczna LOW VOC

OPIS SYSTEMU

Swiss Tech POSADZKA ŻYWICZNA w ulepszonej wersji LOW VOC – jest posadzką dekoracyjno-ochronną opartą na bazie kolorowej żywicy epoksydowej. Produkt finalny ma postać estetycznej, kolorowej błyszczącej powłoki skutecznie zabezpieczającej beton przed pyleniem i trwałym zabrudzeniem. Produkt jest bezrozpuszczalnikowy – został opracowany przy założeniu minimum VOC/LZO. Swiss Tech POSADZKA ŻYWICZNA pozwala na wykonanie dwóch rodzajów podłóg – cienkowarstwowej gładkiej oraz wyrównującej o wyższym stopniu chropowatości.

Jeden komplet wystarcza do wykonania jednej warstwy posadzki na powierzchni do 24m2. Zaleca się wykonanie dwóch warstw posadzki.

Cena za 1 m2 gotowej posadzki ok.33 zł (przy dwóch warstwach posadzki).

 

Istnieje możliwość zamówienia kompletu 30 kg dla profesjonalnych wykonawców.
Szczegóły pod numerem : 881001450

 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

 • łatwość i komfort aplikacji – dłuższy czas pracy z produktem,
 • bardzo dobra przyczepność do betonu,
 • wysoka odporność na ścieranie i uderzenie,
 • bardzo dobra odporność na żółknięcie pod wpływem promieni UV,
 • estetyczne wykończenie i łatwość czyszczenia,
 • eliminacja pylenia betonu,
 • zabezpieczenie betonu przed trwałym zabrudzeniem,
 • możliwość szybkiego i łatwego odświeżenia starej posadzki żywicznej,
 • najlepsza ocena rygorystycznego systemu oznaczania emisji LZO – klasa A+,
 • minimalna zawartość LZO w produkcie gotowym do użytku,
 • możliwość wykonania warstwy wyrównującej zasypanej kruszywem kwarcowym.

POLSKI PRODUCENT – SZWAJCARSKA TECHNOLOGIA

ZASTOSOWANIE

Produkt Swiss Tech POSADZKA ŻYWICZNA można zastosować wszędzie tam, gdzie wymaga się dobrej odporności mechanicznej i skutecznego zabezpieczenia powierzchni – szczególnie dedykowany do garaży, piwnic, pralni i pomieszczeń gospodarczych etc. Doskonale nadaje się do szybkiej renowacji starych, zniszczonych, i nieestetycznych już, posadzek.

KOLORYSTYKA

Przedstawione wzory kolorów pełnią wyłącznie funkcję poglądową. Kolory gotowej posadzki mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych. Należy również mieć na uwadze fakt, że kompozycje na bazie żywic epoksydowych wykazują tendencję do żółknięcia pod wpływem światła UV – może nastąpić lekka zmiana kolorów z upływem czasu (jej zauważalność będzie zależna od wyjściowego koloru posadzki), jednak nie ma to wpływu na pozostałe parametry systemu. Inne kolory dostępne na zapytanie indywidualne.

KONSTRUKCJA SYSTEMU

  Nazwa warstwy   Produkt   Aplikacja
  Warstwa podstawowa   POSADZKA ŻYWICZNA (A+B)   Aplikacja wałkiem
  Warstwa zamykająca   POSADZKA ŻYWICZNA (A+B)   Aplikacja wałkiem

Zaleca się wykonanie dwóch warstw posadzki.

Kolor:  Komponent A: kolorowy, Komponent B: bezbarwny
Wykończenie: połysk

WYMAGANIA DLA PODŁOŻA BETONOWEGO

Aby posadzka spełniała najwyższe standardy podłoże betonowe przed aplikacją musi być czyste, suche oraz wolne od tłuszczu oraz wszelkich luźnych cząstek – należy dokładnie odkurzyć powierzchnię przed aplikacją produktu. Wytrzymałość na ściskanie betonu musi wynosić co najmniej 25 N/mm2 (klasa C20/25) a wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1.5 N/mm2. Maksymalna wilgotność podłoża powinna być mniejsza niż 4%. W przypadku wyższej wilgotności podłoża jako warstwę gruntującą zastosować grunt do podłoży wilgotnych. Podłoże betonowe nie może być narażone na działanie wilgoci kapilarnej. W przypadku ubytków w betonie należy wypełnić je przed aplikacją posadzki przy użyciu dedykowanego specjalistycznego produktu . Stare powłoki farb należy usunąć mechanicznie . Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie. Pamiętać o usunięciu przyczyny powstawania grzybów. W zależności od kondycji podłoża betonowego może być konieczne zastosowanie dodatkowej warstwy gruntującej.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed aplikacją zabezpieczyć inne powierzchnie i elementy przed zabrudzeniem. Produkty przed malowaniem dokładnie wymieszać – należy zwrócić uwagę na dno, ścianki i obrzeża pojemnika komponentu A tak, aby ewentualny osad na dnie pojemnika uległ wymieszaniu. Nieprawidłowe wymieszanie produktu może być przyczyną wystąpienia wad powłoki finalnej lub niedotwardzenia.

Komponent A wymieszać, następnie dodać komponent B. Połączyć ze sobą zgodnie ze wskazaną proporcją i dokładnie wymieszać.

Mieszanie wykonywać mieszadłem wolnoobrotowym (300-400 obr/min) przez ok. 2-4 minuty do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Uwaga: w przypadku konieczności zagruntowania podłoża nie stosować produktów na bazie wody.

W przypadku zakupu kilku opakowań tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych należy połączyć składniki A w większym opakowaniu i dokładnie wymieszać przed użyciem, bądź użyć w taki sposób, aby miejsce połączenia dwóch partii nie było widoczne.

APLIKACJA

Poglądowy filmik z aplikacji: https://www.youtube.com/watch?v=0J72QbYbg8s

Aplikować wałkiem. Po nałożeniu warstwy pozostawić do utwardzenia na 12 godzin.
Przystąpić do aplikacji II warstwy produktu w analogiczny sposób.

Uwaga: w przypadku bardzo zniszczonych podłoży wymagających wyrównania zastosować dodatkową międzywarstwę przeprószoną piaskiem kwarcowym o granulacji 0,3-0,6, a następnie wykonać warstwę finalną. Zużycie piasku ok. 0,5 kg/m2; (zaraz po aplikacji wałkiem przeprószyć równomiernie piaskiem nie dopuszczając do tworzenia miejscowych skupisk kruszywa; po utwardzeniu zmieść nadmiar piasku). W przypadku wykonywania warstwy finalnej na warstwę wcześniej przeprószoną piaskiem zużycie produktu będzie większe, a powierzchnia bardziej chropowata.

Zastosowanie do renowacji/odświeżenia starej posadzki:
Skontrolować stan oraz rodzaj podłoża – w razie potrzeby skonsultować się z producentem produktu Swiss Tech POSADZKA ŻYWICZNA.
Zeszlifować nierówności na starej posadzce. Ubytki w podłożu wypełnić produktem specjalistycznym dedykowanym do betonu np. SWISS TECH SZPACHLÓWKA EPOKSYDOWA. Lekko przeszlifować powierzchnię i dokładnie odkurzyć. Zaaplikować Swiss Tech POSADZKA ŻYWICZNA wałkiem. Uwaga – produkt nie maskuje defektów podłoża; jeżeli w starej posadzce wystąpiły kratery, nie zostaną one zalane.

CZAS UTWARDZANIA

  Ruch pieszy   24 h
  Ruch pojazdów   48 h
  Całkowite utwardzenie   7 dni

Wskazany czas utwardzania jest podany dla temperatury 20˚C. Obniżenie temperatury wpływa na znaczne wydłużenie czasu utwardzania, zaś jej podwyższenie skraca ten proces. Nie dopuszczać do kontaktu z wilgocią, wodą lub substancjami chemicznymi przed całkowitym utwardzeniem posadzki. Nie myć posadzki przed całkowitym utwardzeniem.

Aplikacja produktu w warunkach innych niż podane może skutkować utratą  parametrów fizycznych oraz chemicznych posadzki (brakiem odporności na ścieranie, odspajaniem od podłoża, powstawaniem defektów na powierzchni).

Szczegółowe informacje tj. Karta informacyjna oraz Zalecenia wykonania dostępne są w zakładce “Pliki do pobrania”.

Więcej na stronie www.swisstech.house

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP: Komponent A – Eye Irrit. 2/H319, Skin Irrit. 2/H315, Skin Sens. 1/H317, Aquatic Chronic 2/H411. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Powoduje poważne podrażnienie oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Komponent B – Skin Corr. 1 B/H314, Acute Tox. 4/H302, Skin Sens. 1/H317, Eye Dam. 1/H318, Aquatic Chronic 3/H412. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

Informacje dodatkowe

Waga 3,8 kg

Do pobrania

→Swiss Tech POSADZKA ŻYWICZNA – karta produktu


→Swiss Tech POSADZKA ŻYWICZNA wałek – zalecenia wykonania

Może spodoba się również…

To top