%

SYNTAJ STRONG 10L – Specjalistyczny preparat do usuwania mocnych zabrudzeń

Cena brutto:

170,00 

Czas wysyłki do 3 dni roboczych
Dostępność: TAK
Waga produktu: 10.00 kg

Opis

SYNTAJ STRONG

Specjalistyczny płyn do mycia posadzek z żywicy. Preparat do usuwania mocnych zabrudzeń.

Obszar zastosowania

Skoncentrowany preparat o silnych właściwościach czyszczących do gruntownego mycia silnie zabrudzonych powierzchni. Zalecany do gruntownego czyszczenia powierzchni

zmywalnych, odpornych na działanie środków alkalicznych. Usuwa uciążliwe zabrudzenia i

nawarstwione pozostałości środków czyszczących. Przeznaczony do mycia z użyciem mopów, szorowarek i maszyn jednotarczowych. Nadaje się do  pielęgnacji posadzek w gastronomii, przemyśle przetwórczym,  halach produkcyjnych, zakładach remontowych, warsztatach samochodowych, garażach i na tarasach.

Dane produktu

Sposób użycia:  przed użyciem wstrząsnąć.

Dozowanie:  zalecane stężenie robocze (mycie ręczne oraz maszynowe): 50 – 500 ml/10 l wody . Przygotować roztwór środka w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Mycie ręczne: przed rozpoczęciem mycia ręcznego należy powierzchnię zamieść lub odkurzyć. Zanurzyć mop, gąbkę w roztworze roboczym preparatu oraz lekko wycisnąć. W przypadku mycia posadzki stosować metodę ósemkową, umyć odpowiednią wielkość powierzchni (nie więcej niż 25m2). Wypłukać mop w wodzie oraz wycisnąć w wyciskarce.

Mycie maszynowe: przed rozpoczęciem mycia maszynowego należy posadzkę zamieść lub odkurzyć. Przygotowany roztwór roboczy preparatu wlać do zbiornika maszyny szorująco-zbierającej. Przy pomocy maszyny szorująco-zbierającej umyć powierzchnię.

Magazynowanie: przechowywać w temp. +5°C – +30°C w oryginalnym SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu.

 

Ważne wskazówki

Przed użyciem środka sprawdzić działanie na niewielkiej powierzchni. Przestrzegać zalecanego stężenia roboczego.

Nie stosować preparatu na powierzchnie wrażliwe na wodę (np. niezaimpregnowane drewno, korek).

Nie mieszać z innymi produktami.

Dodatkowe informacje zamieszczono w Karcie Charakterystyki Produktu.

Produkt spełnia wymogi rozporządzenia WE/648/2004.

Uwagi

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika.

W przypadkach spornych jest on obowiązany sprawdzić działanie produktu na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki stosowania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Dodatkowe uwagi

W przypadku gruntownego czyszczenia stosować roztwór o większym stężeniu. Gruntowne czyszczenia wykonywać nie częściej jak 2 razy w miesiącu.

W przypadku bardzo uporczywych zabrudzeń do wstępnego mycia zastosować wyższe stężenie preparatu, po czym przemyć mieszaniną o niższym stężeniu.

Przed użyciem preparatu na nowej powierzchni sprawdzić działanie w niewidocznym miejscu, szczególnie w przypadku wcześniejszego kontaktu posadzki z chemikaliami. Zachować szczególną ostrożność w przypadku kontaktu posadzki z substancjami typu kwasy – przemyć wstępnie czystą wodą lub preparatem o najniższym stężeniu.

Rodzaj pada/szczotki w maszynie dopasować odpowiednio do czyszczonej powierzchni – do powierzchni bardziej chropowatych (np. systemy posadzkarskie Syntaj Quarzcolor, Syntaj Eco) pad o specjalnym ułożeniu włókien dedykowany do posadzek porowatych lub szczotkę.

Nie stosować stężeń preparatów wyższych niż zalecane, szczególnie w przypadku posadzek antyelektrostatycznych.

W przypadku utworzenia się zauważalnego nalotu na powierzchni posadzki po dłuższym czasie użytkowania lub w przypadku zastosowania zbyt wysokiego stężenia, przemyć posadzkę czystą wodą – w razie konieczności takie mycie powtórzyć.

Przestrzegać wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej podczas mycia.

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP: Eye Dam. 1/H318. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Zawiera fosforan triizobutylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Informacje dodatkowe

Waga 10 kg

Do pobrania

→STRONG – karta produktu

Może spodoba się również…

To top