BINDER 20 KG (A i B)

Cena brutto:

1.476,00 

Kod produktuBINDER – ( A , B )
DostawcaBAUMAX
Czas wysyłkido 3 dni roboczych
Dostępność:
Waga produktu:20.00 kg
Opinie:

Opis

BINDER – ( A i B )

Binder  – transparentne poliuretanowe spoiwo do systemu tarasowego o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, w tym zwahania temperatury i promieniowanie UV.

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP:

Komponent A - Repr. 2/H361fd

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Komponent B - Acute Tox. 4/H332, Skin Sens. 1/H317, STOT SE 3/H335

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Dodatkowe informacje

Waga20 kg