BINDER 20 KG (A i B)

Cena brutto:

1.476,00 

Kod produktu BINDER – ( A , B )
Dostawca BAUMAX
Czas wysyłki do 3 dni roboczych
Dostępność:
Waga produktu: 20.00 kg
Opinie:

Opis

BINDER – ( A i B )

Binder  – transparentne poliuretanowe spoiwo do systemu tarasowego o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, w tym wahania temperatury i promieniowanie UV.

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego. Wymagany Numer Identyfikacji Podatkowej.

Informacja nt. zagrożeń stwarzanych przez mieszaninę zgodnie z kryteriami rozporządzenia CLP: Komponent A – Repr. 2/H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Komponent B – Acute Tox. 4/H332, Skin Sens. 1/H317, STOT SE 3/H335 Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Informacje dodatkowe

Waga 20 kg
To top